160 W Tehachapi Blvd, Tehachapi, CA, United States

661 823-4042​

PIzzaRaminv@gmail.com

Copyright © PizzaRami Restaurant